ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.1. Справжня політика про конфіденційність і захист персональних даних (далі - «Політика») встановлює правила і процедури, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛСП Глобал» яке є власником доменного імені tipmymenu.com (далі - «Компанія», «ми») збирає і використовує персональну інформацію користувачів, отриману через сайт tipmymenu.com (далі - «сайт»). Компанія підкреслює, що поважає права користувачів на захист їх персональних даних, тому затвердила справжню Політику з метою забезпечення реалізації зазначених прав.

1.2. Політика є офіційним документом Компанії, яка зареєстрована за адресою: 04073, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 6

1.3. Порядок обробки персональних даних користувачів регулюється цією Політикою, Умовами використання сайту, і чинним законодавством України.

1.4. Політика розроблена відповідно до Умов використання Сайту, опублікованими за посиланням  https://www.tipmymenu.com/ru/content/agreement. У разі наявності протиріч між положеннями цієї Політики та іншими документами, розміщеними на Сайті, повинні застосовуватися положення Політики.

1.5. У цій Політиці слова «включаючи» і «включає» мають значення «включаючи, але не обмежуючись».

 

2. Визначення термінів

2.1. Користувач - фізична особа, що надає свої персональні дані при використанні Сайту та/або будь-яких послуг, що надаються Компанією.

2.2. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, включаючи, але не обмежуючись наступним: ім'я, прізвище, по батькові, вік, номер телефону, стать, дата народження, місто, країна проживання, фотографія, адреса електронної пошти, а також інша інформація, необхідна Компанії для здійснення цілей, визначених цією Політикою.

2.3. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій з персональними даними, включаючи, але не обмежуючись наступним: збір, отримання, реєстрація, накопичення, внесення в базу даних, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання і поширення, передача третім особи, знищення та інші дії з персональними даними, в т. ч. з використанням інформаційних систем.

2.4. Власник персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Відповідно до цієї Політиці, власником персональних даних користувачів є Компанія.

 

3. Цілі збору і обробки інформації

3.1. Ми можемо збирати і зберігати інформацію про Користувача, коли він використовує Сайт. Ми використовуємо цю інформацію з метою виконання зобов'язань Компанії перед Користувачами щодо використання Сайту згідно з Умовами використання Сайту, а саме для: виконання запитів Користувача, реалізації функціональних можливостей Сайту, в тому числі для реєстрації Користувача на Сайті і надання можливості коментування Контенту Сайту, поліпшення якості Сайту, відстеження використання Сайту, забезпечення клієнтської підтримки користувачів Сайту, обміну повідомленнями з Користувачем і підвищення без небезпеки Сайту, а також для дотримання правових зобов'язань відповідно до цієї Політиці і Умов використання Сайту.

3.2. Інформація, яка збирається технічними засобами, може використовуватися для статичних цілей, для поліпшення функціональності і зручності Сайту для користувачів.

 

4. Згода користувача на обробку його персональних даних 

4.1. При реєстрації на Сайті Користувач погоджується на обробку його персональних даних Компанією, проставляючи відповідну позначку у відведеному полі «Я згоден з Політикою конфіденційності», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та на умовах, передбачених цією Політикою. Реєструючись на Сайті, Користувач дає свою згоду на використання, обробку його Персональних даних, включаючи згоду на збір, зберігання, облік, накопичення, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (передачу), а також здійснення інших дій в рамках чинного законодавства.

4.2. Якщо Користувач не згоден з Політикою або її окремими положеннями, можливість використовувати Сайт для нього може бути обмежена.

4.3. Висловлюючи свою згоду на обробку персональних даних, Користувач підтверджує, що йому відомі його права як суб'єкта персональних даних, передбачені чинним законодавством, і мета використання його персональної інформації Компанією.

 

5. Права користувача як суб'єкта персональних даних

5.1. Користувач як суб'єкт Персональних даних має наступні права:

 • знати джерела збору Персональних даних, місцезнаходження його Персональних даних, мету обробки Персональних даних, місцезнаходження та/або місце проживання Власника персональних даних, або видати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим таким Користувачем особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних Користувача, в тому числі, наприклад, інформацію про надані третім особам Персональних даних Користувача;
 • отримувати доступ до персональних даних Користувача;
 • отримувати відповідь про те, обробляються чи персональні дані Користуватися, протягом тридцяти календарних днів з моменту отримання запиту, за винятком випадків, передбачених законом, а також отримувати зміст персональних даних Користувача, що зберігаються Компанією;
 • надавати вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Персональних даних Користувача;
 • надавати мотивований запит на модифікацію або видалення його Персональних даних будь-яким власником, якщо дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Користувача;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого з прав людини (обмудсменом) або в суд;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх Персональних даних при наданні згоди на обробку;
 • відкликати згоду на обробку Персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки Персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для Користувача правові наслідки.

 

6. Оброблювана інформація та її використання

6.1. Компанія обробляє Персональні дані, які добровільно надаються Користувачами при реєстрації і/або вчиненні інших дій на Сайті.

6.2. Категорії оброблюваної інформації. Компанія через Сайт збирає і обробляє інформацію двох категорій:

 • Персональні дані, надані Користувачами. Оскільки надання доступу до повного функціоналу сайту передбачає реєстрацію Користувача на Сайті і створення облікового запису Користувача, Компанія в зв'язку з вищевикладеним збирає такі категорії даних: персональні дані користувачів - фізичних осіб, персональні дані користувачів - представників юридичних осіб, які надаються в процесі реєстрації на Сайті .
 • Категорії інформації, які збираються автоматичними засобами. Крім даних, які надаються Користувачами самостійно, Компанія може збирати автоматично деякі типи даних в процесі відвідування Користувачами Сайту, а також адреси електронної пошти, які Користувачі надають Компанії при реєстрації. Ми можемо зберігати інформацію про використання Сайту Користувачем, включаючи пошукові запити Користувача, сторінки, які Користувач переглядав, час і дату, коли Користувач відвідував Сайт. Ми можемо зберігати інформацію, надану комп'ютером Користувача при використанні Сайту, таку як тип браузера, використовуваного Користувачем, тип і параметри комп'ютера або мобільного пристрою, мова браузера, IP-адреса.

6.3. Коли Користувач використовує певний функціонал Сайту (наприклад, реєструючись на Сайті), він погоджується отримувати повідомлення безпосередньо від адміністрації сайту. Користувач може відмовитися від отримання певних адміністративних або юридичних повідомлень від адміністрації сайту, але така відмова може вплинути на можливість Користувача використовувати Сайт. У зв'язку з можливістю адміністрації Сайту відправляти Користувачеві повідомлення, як викладено вище, ми також можемо відстежувати дії Користувача, які він здійснює у відповідь на такі повідомлення, наприклад, віддалені чи вони Користувачем, відкрив чи Користувач або переслав такі повідомлення. Ми можемо також зберігати інформацію, яку Користувач надає через канали зв'язку Компанії, в тому числі повідомлення електронної пошти та інші електронні повідомлення.

6.4. Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних може знадобитися в зв'язку з виконанням вимог чинного законодавства.

 

7. Реєстрація та авторизація на сайті

7.1. Реєструючись на Сайті, Користувач зобов'язується надавати повну, достовірну та точну інформацію в обсязі, необхідному для користування Сайтом.

7.2. Адміністрація Сайту не здійснює перевірку достовірності інформації, що надається Користувачами, крім випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання функцій, що надаються Сайтом і виконання обов'язків Компанії перед Користувачем відповідно до цієї Політиці.

7.3. Реєстрація на Сайті здійснюється за формою, представленої на Сайті. Для авторизації доступу на Сайті Користувачеві необхідно вказати обраний при реєстрації логін (це може бути адреса електронної пошти) і пароль. Відповідальність за зберігання логіна і пароля несе виключно Користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам та зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення конфіденційності пароля і логіна.

 

8. Треті особи

8.1. Компанія не передає Персональні дані користувачів третім особам, крім обмеженого кола випадків, коли треті особи можуть отримувати інформацію про Користувача з метою надання послуг Сайтом, а саме:

 • Провайдери послуг. Ми можемо користуватися послугами сторонніх провайдерів для підтримки або надання послуг, які доступні або можуть бути доступні в майбутньому через Сайт, реалізації функцій Сайту (таких як засоби комунікації, в тому числі розсилка повідомлень Сайтом, послуги хостингу, мережевої безпеки, технічної і клієнтської підтримки, відстеження та звітності функцій, тестування, контролю якості, збору маркетингової інформації, а також інших функцій). Ми можемо передавати інформацію від або про Користувача цими стороннім провайдерам, щоб вони могли надавати свої послуги або виконати запити користувачів. Ці сторонні провайдери можуть обмінюватися інформацією з Компанією, яку вони отримують від або про Користувача у зв'язку з наданням своїх послуг або виконанні запитів користувачів.

Ви підтверджуєте, що різні умови використання та політики конфіденційності можуть застосовуватися до використання сервісів сторонніх провайдерів і їх контенту. Ми жодним чином не підтримуємо сторонні Сайти і ні в якому разі не несемо відповідальність за будь-які послуги таких сторонніх провайдерів. Такі сторонні провайдери не є сторонами цієї Політики і не несуть відповідальність за надання або забезпечення Сайту будь-яким способом. На доступ Користувача до Сайту з використанням послуг таких сторонніх провайдерів поширюються умови відповідних умов використання таких Сайтів і їх політики конфіденційності.

 • Посилання. Сайт може містити посилання на ресурси третіх осіб. За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, ми не надаємо таким третім особам Персональні дані користувачів і не несемо відповідальність за політику конфіденційності таких сторонніх ресурсів. Ми припускаємо, що Користувач ознайомився з політиками конфіденційності, які можуть застосовуватися до таких ресурсів третіх осіб.

 

9. Безпека і захист даних

9.1. Ми вживаємо заходів для захисту Персональних даних користувачів, забезпечивши адекватний рівень захисту даних у відповідності зі стандартами, встановленими законодавством України та Європейського Союзу. Будь ласка, зверніть увагу на той факт, що Компанія є Власником персональних даних, відповідальним за захист персональних даних Користувача у зв'язку з використанням ним Сайту. Для отримання додаткової інформації про Ваших персональних даних та їх використання Сайтом, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою: [email protected]. Ми відповімо на належним чином оформлені запити з приводу обробки персональних даних протягом 30 днів з моменту отримання запиту, або як передбачено чинним законодавством.

9.2. Також хочемо звернути увагу, що жоден з методів передачі даних через Інтернет, або метод електронного зберігання інформації, не є безпечним на 100%. Таким чином, хоча ми прагнемо використовувати комерційно прийнятні засоби для захисту Персональних даних користувачів, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку таких засобів.

 

10. Зміна політики конфіденційності

10.1. Сайт може оновлювати цю Політику в будь-який час, і будь-які зміни будуть вступати в силу після їх розміщення на Сайті. У разі, якщо істотні зміни були внесені в відношенні того, як ми звертаємося з персональними даними Користувача, ми будемо показувати повідомлення через Сайт до вступу зміни в силу. Ми також на наш розсуд можемо повідомити Користувача по електронній пошті. Тим не менш, ми будемо використовувати персональні дані Користувача відповідно до політики конфіденційності, що діє на момент відправки інформації, якщо відвідувачі буде згоден з новою або переглянутої Політикою.